ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SPOTKANIE DLA SENIORÓW pt. „Przemoc w rodzinie – formy, rodzaje, możliwości pomocy”

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie serdecznie zaprasza osoby starsze i niepełnosprawne na bezpłatne spotkanie pt. „Przemoc w rodzinie – formy, rodzaje, możliwości pomocy”, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. od godziny 14.00 do 18.00. Spotkanie ma na celu przybliżenie seniorom informacji na temat przemocy domowej oraz form oferowanej pomocy i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów, tel. 81/ 50 14 481, kom. 512 177 989, 513 163 393.

Powyższe działanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Nałęczów przemocy mówi NIE!”