Szanowni Państwo,

Publikujemy harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2024 roku w powiecie puławskim.

Punkt w Nałęczowie, mieszczący się w siedzibie świetlicy środowiskowej przy ul. Głębocznica 23A, pracuje we wtorki w godzinach 8:00-12:00. Na wizytę umawiać należy się telefonicznie pod nr: 609 009 469 – w godzinach 7:00-15:00.

Punkt porad prawnych prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w Lublinie.

 

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat zakresu świadczonej pomocy, osób uprawnionych etc. reguluje ustawa z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa