Szanowni Państwo,

Publikujemy harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2024 roku w powiecie puławskim.

Punkt w Nałęczowie, mieszczący się w siedzibie świetlicy środowiskowej przy ul. Głębocznica 23A, pracuje we wtorki w godzinach 8:00-12:00. Na wizytę umawiać należy się telefonicznie pod nr: 609 009 469 – w godzinach 7:00-15:00.

Punkt porad prawnych prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w Lublinie.

 

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat zakresu świadczonej pomocy, osób uprawnionych etc. reguluje ustawa z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Poniżej zamieszczamy link stronę Starostwa Powiatowego w Puławach, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualne informacje o systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działającym na terenie powiatu.

https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna/

Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania adresowane do osób stosujących przemoc domową na terenie powiatu puławskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Broszura informacyjna pt. Małżeńskie umowy majątkowe

Broszura informacyjna pt. Mediacja rodzinna

Broszura informacyjna pt. Dziedziczenie testamentowe a ustawowe

Broszura informacyjna pt. Odpowiedzialność prawna nieletnich

Broszura Informacyjna pt. Rozwód