smieci(1) 

 

 

 

Harmonogramy odbioru odpadów na 2023 rok:

Deklaracja

      Wzór wypełnienia deklaracji

      Stawki i opłaty

      Terminy płatności

 

  • Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości

Usługi dodatkowe
Informacja odbiór mieszkańcy

Informacja PSZOK
Informacja nieczystości ciekłe
Informacja podmioty odbierające odpady
Informacja elektrośmieci
Informacja zagospodarowanie odpadów

  • Zasady odbioru

http://naszesmieci.mos.gov.pl/
http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/185/ministerstwosrodowiskaprzewodnikdlagminnet.pdf
Zasady segregowania
Uchwala – regulamin utrzymania czystości
Uchwała – szczegółowy sposób świadczenia usług
Odpady nieprzyjmowane przez PSZOK
Potwierdzenie oddania odpadów do PSZOK
Regulamin PSZOK

  • Wskaźniki i analizy

Informacja poziomy recyklingu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2018 roku
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2017 roku
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w latach 2013 – 2015

  • Odpady przyjęte przez ZZOK – Popraw swoją segregację !

Zestawienie za listopad 2022 r.