Szanowni Państwo,

W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility).

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej. Głównym celem SUMP jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko. SUMP jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Według rekomendacji Komisji Europejskiej SUMP powinien cechować się m.in: długoterminową wizją oraz przejrzystym planem wdrożenia, podejściem partycypacyjnym, zbilansowanym i zintegrowanym rozwojem wszystkich środków transportu.

Plan Mobilności powinien zapewniać poprawę stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg, chodników, ścieżek rowerowych i pieszych, przyczyniać się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawiać wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów.

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.