Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Wisły” z siedzibą ul. Strzelce 106/B Nałęczów na realizację zadania publicznego pt. „Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży” . Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie […]

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Nałęczów w 2019 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nałęczów w 2019 roku. Jednocześnie wyjaśniamy, że odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych na terenach wiejskich w miesiącu styczniu odbędzie się w dwa różne dni. W pozostałych miesiącach odbiór odbędzie się na dotychczasowych zasadach, czyli w tym samym dniu zostaną odebrane odpady zmieszane i odpady segregowane. […]

UWAGA ! Akcja poszukiwania padłych dzików 6-7.12.2018 r.

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Puławach informuje, że w dniach 6 i 7 grudnia 2018  na terenie powiatu puławskiego odbędzie się akcja przeszukiwania lasów, której celem jest poszukiwanie i zgłoszenie do badań padłych dzików.  Akcją objęte będą lasy na  terenie gminy Kurów, Żyrzyn, Końskowola .W akcji uczestniczyć będą  żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Powiatowy Lekarz […]

Informacja ARIMR w sprawie wpisu Kół Gospodyń Wiejskich do Krajowego Rejestru KGW

BP ARiMR w Puławach informuje, że wnioski o wpis Kół Gospodyń Wiejskich  do KRKGW i otrzymaniu wsparcia w 2018 r.można składać nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji. Wniosek wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu składa się […]