„Eko-energia w Gminie Nałęczów”

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów informuje, że w związku z naborem rezerwowym do projektu “Eko-energia w Gminie Nałęczów” od 16 października do 10 listopada istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego i podpisania dokumentów na montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę. Zgodnie z zasadami projektu wymianie podlegają wyłącznie piece węglowe. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wizytę w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie (p. 28) w celu ustalenia kwoty wkładu własnego i uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.

W przypadku osób, które nie podpisywały dotychczas umowy użyczenia na montaż wyżej wymienionych instalacji, niezbędne będzie wypełnienie wstępnej ankiety doboru rodzaju instalacji, deklaracji udziału w projekcie oraz umowy użyczenia, podpisanej przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Więcej informacji pod numerem: (81) 50 14 500 (wew. 32).