CZYSTE ŚRODOWISKO – NAJLEPSZE UZDROWISKO

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

 

 

 

               

W dniu 31.03.2023 r. Gmina Nałęczów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie projektu CZYSTE ŚRODOWISKO – NAJLEPSZE UZDROWISKO, realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel projektu to podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy na ten temat ochrony powietrza,  aktywizacja społeczności lokalnej, kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie tematyki ochrony środowiska,  przeciwdziałania emisjom, poznanie sposobów ochrony powietrza.

Realizacja projektu obejęła organizację warsztatów edukacyjnych, ścieżki przyrodniczej, wydarzeń edukacyjnych, konkursów, spotkań oraz wskazanie działań, które każdy z mieszkańców może podjąć, by przyczynić się do ochrony środowiska, dostrzegając własną odpowiedzialność za jego stan.

Projekt został zrealizowany przez Przedszkole  im. Adama Żeromskiego  w Nałęczowie.

Do zadań zostali włączeni  również uczniowie z innych szkół i przedszkoli  na terenie gminy.

Termin realizacji –  I półrocze 2023 r.

Koszt całkowity projektu – 45 801,73 zł

Dofinansowanie – 41 221,54 zł (90%)

https://naleczow.pl/czyste-srodowisko-najlepsze-uzdrowisko-ruszyl-projekt-ktory-podniesie-swiadomosc-ekologiczna-nie-tylko-najmlodszych/

https://naleczow.pl/prezentacja-multimedialna-czyste-srodowisko-najlepsze-uzdrowisko/

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

Program Priorytetowy Klimatyczne Uzdrowiska

 

 

 

 

6 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie”, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.

Prace w nałęczowskim przedszkolu obejmą ocieplenie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację kotłowni i instalacji c.o., montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia na LED.

Termin realizacji – maj 2024 r.

Koszt inwestycji – 2 500 000,00 zł,

Dofinansowanie – 1 750 000,00 zł.

https://naleczow.pl/termomodernizacja-naleczowskiego-przedszkola-im-a-zeromskiego-podpisanie-umowy-o-dofinansowanie/

 DOFINANSOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADURKACH ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NAŁĘCZOWSKIEGO

Grant Elena – inicjatywa programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych (program Horyzont 2020)

 

 

 

5 czerwca 2023 r. w siedzibie Banku Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dla dwóch obiektów w Gminie Nałęczów, przyznane w ramach Inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance).

Jest to inicjatywa programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych (program Horyzont 2020).

Grant ELENA przeznaczony jest na wsparcie działań realizowanych przez BOŚ w zakresie zwiększania efektywności energetycznej.

Dofinansowanie o wartości 90 % kosztów zostało przyznane Gminie Nałęczów na przygotowanie m.in. audytu termomodernizacyjnego i dokumentacji technicznej dotyczących termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach oraz termomodernizacji budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie.

Termin realizacji – grudzień 2023r.

Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach w Gminie Nałęczów

Koszt całkowity – 60 270,00 PLN brutto

Dofinansowanie  – 54 243,00 zł

 

Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie

Koszt całkowity – 59 040,00 PLN brutto

Dofinansowanie – 53 136,00 zł

https://naleczow.pl/gmina-naleczow-z-grantem-elena-wsparcie-w-zakresie-efektywnosci-energetycznej/

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”- moduł 3

 

 

 

W dniu 27 czerwca 2023 r. Gminie Nałęczów w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zostało udzielone wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 73 959,31 zł. Wartość całkowita zadania 97 691,35 zł.

Wsparcie przeznaczone jest na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w:

– Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach w kwocie 20 000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym 5 000,00 zł,

-Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Sadurkach w kwocie 29 005,60 zł, przy wkładzie rzeczowym 7 257,00 zł

oraz na prace remontowo-adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego na stworzenie nowej jadalni w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w kwocie 24 953,71 zł, przy wkładzie finansowym własnym 11 475,04 zł.

Realizacja zadania:

W ramach przyznanego wsparcia finansowanego w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Drzewcach doposażono kuchnię w stołówce w zmywarkę, szatkownicę elektryczną oraz chłodziarko -zamrażarkę oraz jadalnię szkolną w komplet nowych mebli stołówkowych, składający się z 7 stolików i 42 krzeseł. W Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Sadurkach w ramach przyznanego wsparcia finansowanego doposażono kuchnię w stołówce o nową kuchnię gazową 6- palnikową, maszynkę do mielenia mięsa, mikser ręczny, taboret gazowy, zlewozmywak 2- komorowy ze stołem i półką, stół z basenem 1- komorowym, stół gastronomiczny roboczy z półką. Zakupiono nowe wyposażenie do jadalni: 6 stołów i 20 krzeseł.

Zakup nowego wyposażenia poprawi funkcjonowanie szkolnych kuchni i stołówek, zwiększy liczbę miejsc do spożywania posiłków oraz poprawi komfort ich spożywania.

Wykorzystane dofinansowanie: 49 005,60 zł, przy wartości całkowitej  61 262,60 zł.

ZADANIA DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH