Należności z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na indywidualne konta podatników wskazane w decyzjach podatkowych.
Pozostałe należności należy wpłacać na podstawowe konto Urzędu Miejskiego o numerze: 79873300090000101020000010.

Burmistrz Nałęczowa – Wiesław Pardyka

Zastępca Burmistrza – Justyna Kuzioła

Skarbnik – Główny Księgowy Budżetu – Kazimierz Werner

Sekretarz – Marcin Olszak