Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w punkcie kasowym w Urzędzie lub na konto
Urzędu Miejskiego w banku:
BS w Nałęczowie
Nr 79873300090000101020000010

Burmistrz Nałęczowa – Wiesław Pardyka
Zastępca Burmistrza – Artur Rumiński
Skarbnik – Główny Księgowy Budżetu – Kazimierz Werner
Sekretarz – Urszula Borkowska