Należności z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na indywidualne konta podatników wskazane w decyzjach podatkowych.
Pozostałe należności należy wpłacać na podstawowe konto Urzędu Miejskiego o numerze: 79 8733 0009 0000 1010 2000 0010.

Burmistrz Nałęczowa – Wiesław Pardyka

Zastępca Burmistrza – Justyna Kuzioła

Skarbnik – Główny Księgowy Budżetu – Dorota Denka

Sekretarz – Anna Krzesińska

 

 

 INSPEKTORZY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH