Od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), celem zebrania danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Zebranie przedmiotowych informacji, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.
Każdy budynek/lokal mieszkalny lub niemieszkalny, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w terminie:
12 miesięcy dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.;
14 dni dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.
Deklarację można złożyć samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej – www.zone.gunb.gov.pl. W tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.
Deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości lub wysłać do urzędu listem.
📌 Druki deklaracji dostępne są poniżej:
Więcej informacji na temat CEEB znajdziecie Państwo na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/