Inwestycje w Gminie Nałęczów od 2018 r.

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Nałęczowie
Przebudowa ul. Partyzantów
Przebudowa placu miejskiego w Nałęczowie
Przebudowa terenu przy dworcu PKP
Budowa trzech nowych dróg gminnych w obrębie Bochotnica
Budowa drogi łączącej ul. Piaskową i ul. Spacerową
Przebudowa nawierzchni ul. Batalionów Chłopskich
Przebudowa ul. Polnej
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i ul. Łąkowej
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza – I etap
Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sołdka i budowa chodnika przy ul. Kombatantów
Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Sadurki
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Bronicach-Kolonii
Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym
Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich na cmentarzu wojennym w Drzewcach
Przebudowa nawierzchni ul. Prusa
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w miejscowości Sadurki
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Nałęczowie
Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Kolejową i ul. Partyzantów
Rewitalizacja terenu wokół pomnika żołnierzy AK przy ul. Harcerskiej
Zakup autobusu o napędzie elektrycznym
Dostawa stacji do ładowania samochodów elektrycznych
Dostawa systemu roweru miejskiego
Wymiana koszy na odpady na terenie centrum Nałęczowa
Zakup laptopów dla uczniów do nauki zdalnej
Zakup i dystrybucja maseczek dla mieszkańców w czasie pandemii