odnośnik podstrony "Inwestuj w Gminie Nałęczów"

Warto zainwestować w Gminie Nałęczów

Gminę Nałęczów wyróżnia dostępność komunikacyjna: znajduje się w odległości 30 km od centrum Lublina, 30 km od Puław  i ok. 160 km od Warszawy, gdzie szacowany czas dojazdu to 1 h 50 min. Drogą ekspresową S17. W odległości 47 km znajduje się również Port Lotniczy Lublin w Świdniku.

Gminę wyróżniają walory kulturowo-przyrodnicze oraz kulturowe. Turystyczne szlaki literackie i przyrodnicze, unikatowe na skalę europejską wąwozy lessowe pokrywające znaczną część gminy, bogactwo czystej, nieskażonej przyrody oraz architektura tworzą wyjątkowy klimat. Liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym: międzynarodowe zawody balonowe, festiwal i kurs pianistyczny, festiwal operetkowy, nałęczowski festiwal otwartych ogrodów przyciągają do Nałęczowa rzesze turystów.

Gminę wyróżnia również duży potencjał intelektualny – liczne uczelnie wyższe w regionie oraz szeroka oferta szkolnictwa zawodowego pozwala na zrekrutowanie wykwalifikowanej kadry pracowników.

Nałęczów to także rozwinięta turystyka uzdrowiskowa i usługi opiekuńcze dla seniorów i rozwijająca się branża hotelarska, jak obecnie realizowana inwestycja firmy Arche S.A. – polegająca na budowie Hotelu Milicyjnego – na bazie nieukończonego, budowanego w latach 70-tych, Sanatorium MSWiA.

 

Do najważniejszych przedsiębiorstw (zatrudniających najwięcej osób oraz płacących najwyższe podatki) działających na terenie Gminy Nałęczów należą firmy:

 • Nestle Waters Oddział w Bochotnicy Kolonii
 • Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.
 • Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.

 

W Nałęczowie funkcjonują następujące placówki leczniczo-uzdrowiskowe:

 1. Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S. A.
 2. Sanatorium Uzdrowiskowe „Rolnik”.
 3. Ciche Wąwozy – Sanatorium Uzdrowiskowe w Nałęczowie.
 4. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie.
 5. Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie.

 

Gmina Nałęczów znajduje się w obszarze Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM) oraz
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). LOM to obszar funkcjonalny obejmujący Miasto Lublin wraz z gminami i mniejszymi miastami, które powiązane są ze sobą komunikacyjnie i stanowią jednolity obszar zamieszkania.

Atuty inwestycyjne Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego:
• strategiczne położenie,
• bogate zasoby naturalne i czyste środowisko,
• konkurencyjne koszty pracy i silnie zmotywowane kadry,
• chłonność rynku lokalnego oraz sąsiednich rynków Ukrainy i Białorusi,
• rozbudowa systemu komunikacyjnego,

 • położenie w bliskiej odległości drogi S19 i lotniska,
  • dostępność zasobów wykwalifikowanych pracowników,
  • relatywnie niskie koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dobrze rozwinięta sieć otoczenia instytucjonalnego i naukowego w mieście wojewódzkim,
  • atrakcyjne tereny inwestycyjne,
  • sprzyjający przedsiębiorczości klimat społeczno-polityczny,
  • pozytywne doświadczenia przedsiębiorstw działających na obszarze LOM,
  • ciekawa oferta kulturalno-rekreacyjna.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Gminy Nałęczów:

Oferta inwestycyjna Gminy Nałęczów

Oferty inwestycyjne Gminy Nałęczów znajdą Państwo również w bazie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji:

www.baza.paih.gov.pl