Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Print Friendly, PDF & Email
Zarządzenie Nr 652/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej