Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Print Friendly, PDF & Email
Zarządzenie Nr 653/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku