Broszura informacyjna pt. Małżeńskie umowy majątkowe

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej powierzonego Fundacji „OIC Poland w Lublinie” przez Starostwo w Puławach powstała pierwsza broszura informacyjna pt. Małżeńskie umowy majątkowe. Zachęcamy do zapoznania się.