Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Puławskiego, prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu puławskiego  utworzono Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wg grafiku:

Dzień tygodnia   Godziny   MiejsceImię i nazwisko prawnika
Poniedziałek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a Katarzyna Nastaj
Wtorek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a Piotr Pawelec
Środa 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a Łukasz Jaremek
Mateusz Sieńko
Czwartek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a Magdalena PiechPaweł Goral
Piątek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a Paweł Włoch

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Ponadto, w ramach działań z zakresu edukacji prawnej zapraszamy na bezpłatne:

Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży , rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej – tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb;

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. bezpłatnych  szkoleniach bardzo proszę o uzupełnienie i odesłanie deklaracji, której treść przesyłamy w załączeniu.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in.

  1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Deklaracja

Plakat

Z poważaniem,
Katarzyna Proskura

Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” w Lublinie

ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel. 081 710 46 30
fax. 081 746 13 24
NIP: 712-01-69-716
www.oic.lublin.pl