e – MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego

Print Friendly, PDF & Email

25.03.2019 r. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił VI nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” – Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach konkursu Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł (bez wkładu własnego), na podstawie przedłożonego do FRDL MISTiA wniosku aplikacyjnego. Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

  • Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
  • Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  • Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  • Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  • Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Termin składania wniosków: do 08.04.2019 r. (do godz.16:00). Pełna dokumentacja (Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl

W załączeniu broszura informacyjna oraz przykładowy wniosek aplikacyjny.

e-misja_broszura

Wzór wniosku – Przykładowe wypełnienie wniosku

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Pozdrawiam serdeczni

Ewelina Dańko

Zespół ds. Doradztwa i Rozwoju

FRDL Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
tel. 12 633 51 54

http://e-misja.com.pl
www.facebook.com/MISTiA.Krakow