„Nałęczowska Akademia Seniora” zaprasza …

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie z myślą o seniorach przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt pt. „Nałęczowska Akademia Seniora” w maju 2018r. został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Dzięki uzyskanym środkom finansowym z UE w wysokości 972 248,70 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie od dnia 1 stycznia 2019 r. utworzy Klub Seniora.   W ramach otrzymanego wsparcia siedziba Klubu zostanie dostosowana do potrzeb osób starszych i w całości wyposażona.

Lokal przeznaczony na Klub Seniora składał się będzie z 4 pomieszczeń:

 • pokoju przeznaczonego do indywidualnych porad specjalistów tj. prawnika, psychologa, dietetyka itp. Będzie to miejsce, gdzie seniorzy w warunkach zapewniających intymność rozmowy o różnych problemach będą mogli w przyjaznych warunkach porozmawiać ze specjalistami i innymi seniorami, skorzystać z poradnictwa, a także odpocząć. Będzie to również miejsce tak zwanego Biura Seniora, gdzie seniorzy będą przechowywać niezbędne dokumenty, opracowywać i prowadzić kronikę, przygotowywać projekty zaproszeń, plakatów, planów imprez itp. Pomieszczenie zostanie umeblowane i wyposażone w komputer oraz kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.
 • pokoju przeznaczonego na organizację pogadanek i spotkań okolicznościowych dla mniejszych grup, około 20-osobowych. W pomieszczeniu tym zostanie zorganizowany kącik internetowy z dwoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, kącik poetycki z biblioteczką. Seniorzy będą mogli tu również spędzać czas wolny grając w gry planszowe czy słuchając muzyki przy ciastku i filiżance ulubionej herbaty.
 • pokoju przeznaczonego na organizację spotkań okolicznościowych w większych grupach oraz warsztatów i zajęć dla seniorów m.in. relaksacyjnych, muzycznych, tanecznych itp.
 • kuchni, która będzie służyła do codziennego funkcjonowania Klubu. Pomieszczenie zostanie wyposażone w meble, sprzęt AGD oraz akcesoria kuchenne.

Ponadto, w Klubie seniorzy będą mieli do dyspozycji szatnie i łazienkę dostosowaną do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób po 60 roku życia z terenu naszej gminy. Klub Seniora utworzony w ramach projektu będzie aktywizował, integrował, zmieniał wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie, rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukował oraz upowszechniał zdrowy styl życia. Działaniami zostanie objęte również otoczenie osób starszych.

W ramach Klubu Seniora organizowane będą m.in. następujące działania:

 • zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe ( w tym również nordic walking),
 • zajęcia taneczne i relaksacyjne,
 • warsztaty „Rusz głową” – trening pamięci, uwagi i koncentracji,
 • warsztaty wizerunku (fryzjer, kosmetyczka, stylista),
 • warsztaty „Senior – skuteczny lider”,
 • warsztaty rękodzieła,
 • zajęcia chóru,
 • zajęcia kulinarne,
 • warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.

 

Klub będzie otwarty na pomysły seniorów i na bieżąco będzie poszerzał ofertę dostosowując ją do zgłaszanych potrzeb.

Uczestnicy Klubu Seniora będą mogli korzystać z poradnictwa indywidualnego i grupowego z dietetykiem, psychologiem i prawnikiem.

W Klubie organizowane będą dla seniorów i ich otoczenia spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia, Andrzejki itp., wieczorki taneczne, spotkania międzypokoleniowe i poetyckie. Ponadto będą organizowane dla seniorów wycieczki edukacyjno – integracyjne, wyjazdy do filharmonii, wyjścia do kina, na basen i do jaskini solnej.

Zachęcamy seniorów z naszej gminy do skorzystania z oferty Klubu. Udział w zajęciach organizowanych przez Klub będzie bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat zapisów do Klubu oraz oferowanych zajęć można uzyskać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 lub telefonicznie – pod numerem telefonu 81 501-44-81, 513-163-393, 513-177-989.