Projekt „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie przystąpił do projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Celem projektu jest usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. Dzięki przystąpieniu naszego Ośrodka do projektu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisania umowy w postaci elektronicznej bez dodatkowych wizyt w Urzędzie. Przystąpienie do projektu miało na celu przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się środowisku.

W IV kwartale 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych urządzenia mobilne. Dzięki nim pracownicy naszego Ośrodka będą mogli pomagać osobom z niepełnosprawnościami (również w ich miejscu zamieszkania) w wypełnianiu wniosków o środki PFRON, informować z jakich rodzajów dofinansowań mogą korzystać. Udział naszej gminy w projekcie pozwoli poprawić sytuację życiową osób z niepełnosprawnościami, tym samym przeciwdziałać ich wykluczeniu cyfrowemu.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 lub telefonicznie – pod numerem telefonu 81 501-44-81, 513-163-393, 513-177-989.