MOPS zaprasza na bezpłatne szkolenie zawodowe

MOPS zaprasza na bezpłatne szkolenie zawodowe
Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że trwa rekrutacja kobiet z terenu Gminy Nałęczów chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji w ramach projektów: „Pomost do zatrudnienia” i „Most do aktywnej przyszłości”.

Projekty współfinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia zawodowego – pracownik administracyjno-biurowy, kończącego się̨ egzaminem i dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje cenione na rynku pracy.

Ponadto, skorzystają z programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy, które umożliwi podjęcie półrocznego stażu zawodowego.

Zajęcia odbywać́ się̨ będą̨ w trybie dziennym. W trakcie zajęć́ Uczestnicy będą̨ mieli zapewniony poczęstunek, w przypadku zajęć́ trwających dłużej niż̇ 6 godzin w ciągu dnia, ciepły posiłek.

Uczestnicy Projektu będą  objęci ubezpieczeniem NNW oraz otrzymają stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe przez 6 miesięcy w wysokości 1800 zł/brutto,  a także zwrot kosztów dojazdu na staż.

Realizatorem projektu jest Fundacja Synergium. Partnerami są Gmina Nałęczów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie tel. 81 5014481 lub Fundacją Synergium ul. Okopowa 16/3, 20-022 Lublin tel.: 81 473 53 88.