Sezon grzewczy tuż-tuż, więc przypominamy! 🔥
 
Osoby posiadające piece na biomasę zamontowane w ramach projektu „Eko-energia w Gminie Nałęczów” zobowiązane są przed ponownym rozpaleniem kotła do zastosowania się do wytycznych zawartych w instrukcji obsługi, w tym przede wszystkim do stosowania właściwego rodzaju paliwa: pelletu o określonej klasie.
 
Przypominamy również o konieczności regularnego czyszczenia wymiennika kotła oraz palnika z osadu, a także wentylatora, podajnika i automatyki z zanieczyszczeń.
 
Ponadto prosimy pamiętać iż na użytkowniku ciąży obowiązek dostosowania kotłowni do wymogów wynikających z przepisów budowlanych, jak również wytycznych producenta:
 
– automatyka kotła sterująca pracą urządzenia powinna być podłączona do sprawnej instalacji elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączenie kotła do instalacji poprzez przedłużacze czy instalacje tymczasowe jest zagrożeniem bezpieczeństwa oraz powoduje uszkodzenie i niszczenie urządzenia, dlatego jest powodem do pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej
 
– kotłownia w której umiejscowiony jest kocioł na paliwo stałe powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiadać wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie powinno posiadać dwa otwory wentylacyjne: kanał nawiewny oraz kanał wyciągowy.
 
W przypadku potwierdzenia, w trakcie ewentualnej wizyty serwisowej, wymienionych powyżej nieprawidłowości wizyta serwisowa traktowana będzie jako wezwanie niezasadne.
 
Instrukcja obsługi pieca na biomasę, lista awarii, podlegających gwarancji oraz protokół zgłoszenia reklamacji pieca dostępne są poniżej: