„Lubelskie pomaga Ukrainie” – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

„Lubelskie pomaga Ukrainie” – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że osoby uciekające przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywające obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. mają możliwość uczestnictwa w Projekcie  „Lubelskie pomaga Ukrainie” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: 1 maja 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r.

Celem projektu jest integracja społeczna poprzez realizację usług społecznych oraz wsparcie socjalno-bytowe osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W szczególności działania skierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

Zadanie 1. Podstawowe wsparcie socjalno-bytowe.

W ramach zadania zostaną zakupione środki pierwszej potrzeby, w tym:

– odzież i obuwie,

– podstawowe środki higieniczne (m.in. szampon, krem, mydło, podpaski, pieluchy),

– podstawowe środki czystości (m.in. proszek do prania, płyn do mycia naczyń, środki do odkażania),

– podstawowe produkty do zamieszkanie (m.in. kołdra i poduszka, pościel, ręczniki, termosy, komplet garnków, talerze, sztućce, kubki).

Zadanie 2. Integracja społeczna poprzez realizację usług społecznych tj.:

– doradztwo w zakresie załatwiania spraw życia codziennego,

– usługi tłumacza,

– wsparcie psychologiczne,

– konsultacje prawne,

– usługi asystenckie/wsparcia dziennego.

Zgłoszenia przyjmowane są od 01.06.2022 r., dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej rops.lubelskie.pl oraz u realizatora projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, tel. 81/ 528 76 29, 81/528 76 47, jak również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014481.