Komunikat Burmistrza Nałęczowa w sprawie zasad obsługi interesantów

Komunikat Burmistrza Nałęczowa w sprawie zasad obsługi interesantów
Print Friendly, PDF & Email
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., wprowadzającym możliwość pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej informujemy, że Urząd Miejski w Nałęczowie zachowuje płynność w bieżącej obsłudze interesantów.
Mając na uwadze względy bezpieczeństwa przypominamy jednak o obowiązujących zasadach:
Podstawową formą kontaktu z urzędem jest droga korespondencyjna, za pośrednictwem:
✅ poczty elektronicznej, na adres: um@naleczow.pl lub sekretariat@naleczow.pl,
✅ poczty tradycyjnej, na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,
✅ skrzynki podawczej ePUAP: /UMNaleczow/skrytkaESP.
✅ Dokumenty można zostawić także w skrzynce podawczej, znajdującej się na parterze budynku. Korespondencja przyjmowana jest regularnie, kilkukrotnie w ciągu dnia.
Druki dokumentów, potrzebne do załatwienia spraw znajdziecie Państwo na stronie: https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=451
Wizyty w urzędzie należy ograniczyć wyłącznie do spraw pilnych i niemożliwych do załatwienia za pomocą wyżej wymienionych form kontaktu.
Informujemy, że w sprawach szczególnie istotnych, takich jak rejestracja urodzenia, małżeństwa, sporządzenie aktu zgonu czy wydanie dowodu osobistego obsługę interesanta prowadzi Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. W celu kontaktu z pracownikiem prosimy o wcześniejsze uzgodnienie wizyty pod nr tel.: Ewidencja Ludności: (81) 50 14 500, wew. 25; USC: (81) 50 14 500, wew. 40.
W przypadku, gdy niezbędna okaże się wizyta w urzędzie, prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa, tj. noszenie maseczek, dezynfekcję rąk i utrzymywanie dystansu społecznego. Konieczne będzie również wpisanie się do ewidencji interesantów, umożliwiającej sprawny kontakt, w przypadku ewentualnego potwierdzenia wystąpienia przypadku zakażenia na terenie urzędu.