Bezpłatne wykonanie badań gleb na gruntach rolnych

Bezpłatne wykonanie badań gleb na gruntach rolnych
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że zainteresowane osoby prowadzące gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) mogą zgłaszać się do wykonania bezpłatnych badań gleb na użytkach rolnych i sadach położonych na terenie Gminy Nałęczów. 

Badanie próbek glebowych wykonane będzie w podstawowym zakresie analiz (odczyn oraz przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu).

Jedna próbka przypada na 4 ha użytków rolnych o wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu (maksymalnie 10 prób na jedno gospodarstwo).

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów do 31 lipca 2019 r.

Liczba prób jest ograniczona i wynosi 228 sztuk, dlatego też w przypadku większej ilości chętnych urząd zastrzega możliwość wprowadzenia kryteriów decydujących o realizacji zgłoszeń.

Zadanie będzie sfinansowane przez Gminę Nałęczów w ramach umowy z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Lublinie.

Szczegółowe informacje UM w Nałęczowie pok. nr 30 nr tel. 815014500 wew. 34

ZGŁOSZENIE