Ankieta dla mieszkańców gminy Nałęczów –wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2019-2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej określenia najbardziej problemowych obszarów w gminie oraz sposobów na przywrócenie ich dożycia.

Ankiety prosimy przesyłać w terminie do 31 lipca 2019 r.

Ankietę można wypełnić tutaj lub pobrać w wersji pdf