Zbiorcza informacja o petycjach

Print Friendly, PDF & Email

Zbiorcza informacja o złożonych petycjach w 2015 roku

Nałęczów, dn. 08.03.2016 r.

Realizując zapis art. 14  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195) w terminie do 30 czerwca umieszcza się informację zbiorczą o petycjach rozpatrzonych w roku ubiegłym.

Lp. Przedmiot petycji Sposób realizacji
1. W sprawie remontu ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny w Nałęczowie Odpowiedź na petycję.

Andrzej Ćwiek

/-/Burmistrz Nałęczowa