Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy- najbliższe terminy spotkań

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy- najbliższe terminy spotkań
Print Friendly, PDF & Email
 indeks
 

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Celem grupy jest wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń oraz udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, wymiana informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacji przemocy i innych sytuacjach trudnych. Poszerzanie wiedzy o samej sobie, pozyskiwanie poczucia oparcia, podnoszenie poczucia własnej wartości i sprawstwa.

Ponadto, każda uczestniczka:

– zdobędzie wiedzę, czym jest przemoc domowa i jak można się przed nią skutecznie bronić,

– dowie się jak zatrzymać przemocy w rodzinie,

– pozna własne prawa i nauczy się je egzekwować,

——————————————————————————————————–

Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie pod adresem

ul. Głębocznica 23a w Nałęczowie

(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)

 

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie. Pomoc jest bezpłatna.

Spotkania prowadzone są przez Psychologa, Specjalistę Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie.

 

Terminy spotkań:

30.03.2016r. – 14.00

13.04.2016r. – 14.00

27.04.2016r. -14.00

11.05.2016r. -14.00

25.05.2016r. – 14.00

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,

ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81

indeks1

.