Zarządzenie Nr 659/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024r. oraz określenia regulaminu pracy komisji

Print Friendly, PDF & Email
Zarządzenie Nr 659/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024r. oraz określenia regulaminu pracy komisji