Zaproszenie na konferencję ,,Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”

Zaproszenie na konferencję ,,Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”
Print Friendly, PDF & Email

Loga: Unii Europejskiej, KSOW oraz PROW 2014-2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję pt. ,,Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”.

Data i miejsce : 26 października 2020 roku – Grota Bochotnicka, ul. Puławska 6, 24-120 Bochotnica

Realizacja operacji poprzez organizację konferencji będzie okazją do zdobycia niezbędnej wiedzy, a także inspiracji do działania. Dyskusja i możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń zmotywuje uczestników do zaangażowania się w rozwój obszarów wiejskich poprzez propagowanie idei postaw przedsiębiorczych i aktywizujących w swoich społecznościach lokalnych. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy zostaną pobudzeni do wdrażania inicjatyw społecznych, przedsiębiorczych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co wpłynie pozytywnie na poprawę życia na wsi i integrację społeczną danej miejscowości. Realizacja operacji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także rozwoju osobistego uczestników, a  zdobyta wiedza i  przedstawione dobre przykłady będą propagowane wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy : rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, członków stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ilość miejsc ograniczona.

Konferencja skierowana jest dla 30 uczestników, z których co najmniej 50% będą stanowiły osoby do 35 roku życia. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 października 2020 r. na adres e-mail: akiwak@lodr.konskowola.pl,  bsmialowska@lodr.konskowola.pl,

Do pobrania:

karta_zgloszenia_konferencja_26.10. 2020 roku.docx

program_konferencji_Kobieta_przedsiebiorcza26.10.2020.docx

Kontakt w sprawie udziału w konferencji:

Anna Kiwak tel.: 6015853665

Bożena Śmiałowska tel.: 601585143