Konkurs „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”

Konkurs „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”
Print Friendly, PDF & Email
Do 21 października 2020 roku można przesyłać zgłoszenia do konkursu organizowanego w ramach projektu Wojewody Lubelskiego pt. „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Przygotować w zespołach złożonych z 2-4 uczniów pod opieką nauczyciela projekt edukacyjny, którego tematyka dotyczy historii wojny polsko-bolszewickiej na terenie województwa lubelskiego, przebiegu działań zbrojnych, losów żołnierzy na froncie lub różnorodnych form patriotycznego zaangażowania społeczeństwa w czasie walk z najeźdźcą.

Praca może obrać jedną z wymienionych form:

• Plakatu;
• Lapbooka – teczki kreatywnej (czym jest lapbook? Kliknij tutaj)
• Grafiki komputerowej;
• Komiksu
• Wystawy (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wystawy);
• Scenki filmowej;
• Flash mob’u;
• Reklamy w formie graficznej/filmowej;
• Audycji radiowej / podcastu;
• Zdjęć;
• Utworu słownego;
• lub innej formy artystycznej.

Prace wykonane w jednej z technik elektronicznych należy przesłać na nośniku pamięci, np. płycie CD, DVD lub na pendrive. Do udziału w drugim etapie zaproszonych zostanie dziesięć drużyn szkolnych w każdej z kategorii, których prace zostały najwyżej ocenione przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, którzy są partnerami Projektu.

Konkurs jest organizowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

***

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu klauzula informacyjna – uczeń do lat 16
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu klauzula informacyjna – uczeń powyżej 16 lat i opiekun grupy

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu uczestnicy powyżej 16 lat
Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu uczestnicy poniżej 16 lat

Przygotowując się do wykonania pracy konkursowej warto sięgnąć do źródeł historycznych, przekazów przodków, historii lokalnej. Wojna polsko-bolszewicka dotknęła wówczas całego społeczeństwa polskiego, które w różny sposób i na różnych polach było zaangażowane w obronę – od przekazywania broni, wyposażenia, koni, przez budowę umocnień, akcje propagandowe, zachęcające do działań obronnych, po zaciąganie się do armii ochotniczej i różnych struktur okołowojskowych, a także bezpośredni udział w walce w wielu bitwach, potyczkach czy w obronie mienia przed grabieżą ze strony najeźdźcy czy rodzimych zrewolucjonizowanych przestępców. Opisy wszystkich tych różnorodnych form oporu wobec bolszewików, łącznie z administracyjnym organizowaniem obrony przez organy władzy (jak działania ówczesnego wojewody lubelskiego Stanisława Moskalewskiego), można prześledzić w licznych publikacjach, m.in. w prasie lokalnej oraz periodykach naukowych itp.

Pomocą w wyszukiwaniu źródeł inspiracji może być Bibliografia „Wojna 1919-1920 polsko-bolszewicka na Lubelszczyźnie” (dostępna w wersji PDF), autorstwa Tomasza Dąbrowskiego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Spośród nowszych publikacji warto sięgnąć również do książki prof. Jana Lewandowskiego pt. “Lubelskie kartki z wojny 1920 r.”, wyd. Werset, 2020.

Podczas oceny prac komisja konkursowa będzie w sposób szczególny promować właśnie te prace, które w swojej treści nawiązywać będą do wydarzeń, osób i społeczności związanych z historią wojny polsko-bolszewickiej w obszarze województwa lubelskiego. Jednakże warto pamiętać, że działania wojenne na terenie Lubelszczyzny stanowiły część całości zmagań z bolszewikami w skali kraju, co również warto uwzględnić przygotowując pracę na konkurs.