Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nałęczów przeznaczonych do użyczenia

Print Friendly, PDF & Email

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nałęczów przeznaczonych do użyczenia

IZ.6845.13.2019.JW

 Plik źródłowy