WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OSTRZEGA O MOŻLIWOŚCI GWAŁTOWNEGO WZROSTU STANU WÓD

WOJEWÓDZKIE  CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO OSTRZEGA O MOŻLIWOŚCI GWAŁTOWNEGO WZROSTU STANU WÓD
Print Friendly, PDF & Email

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Godzina i data wydania:  22.06.2020 – godz. 09:58

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:33

Zjawisko/stopień zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów Wody/1

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Bugu po Krzyczew (świętokrzyskie, lubelskie)

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację możliwe jest wydanie Informacji wyższego stopnia dla wybranych zlewni.

(głównie w obszarach miejskich). Informacja nr I-19 jest uzupełnieniem Informacji nr I-18 o brakujące zlewnie pod kątem wyświetlania obszarów zagrożonych na stronach internetowych.

Dyżurny synoptyk: Przemysław Plewa