W Gminie Nałęczów postanie Nałęczowski Klub Seniora

W Gminie Nałęczów postanie Nałęczowski Klub Seniora
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa, Wiesław Pardyka odebrał dziś z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego czek na dofinansowanie w wysokości 725 720,00 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i asystenckich w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji społecznej wśród 32 osób (22 kobiet
i 10 mężczyzn) powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Nałęczów poprzez wsparcie ich usługami społecznymi w postaci utworzenia i działalności Klubu Seniora lub poprzez sługi asystenckie.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora: przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne
    i dostosowawcze pomieszczeń wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Prowadzenie i zajęcia w Klubie Seniora: Klub Seniora będzie czynny w dni robocze przez
    8 godz. dziennie, prowadzone będą zajęcia artystyczne i manualne, zajęcia fizyczne, prozdrowotne (zabiegi rehabilitacyjne, masaże itp.), kurs komputerowy, warsztaty kulinarne, konsultacje z psychologiem, konsultacje z diabetologiem, imprezy okolicznościowe.
  • Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych: przewiduje się wyjazdy na basen, do kina
    i groty solnej, teatru i muzeum, wyjazd na Roztocze.
  • Usługi asystenckie: usługa asystencka będzie obejmowała wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do funkcjonowania społeczno zawodowego i/lub edukacyjnego.

Projekt będzie realizowany w terminie od 04.2021 r. – 06.2023 r.