Burmistrz Nałęczowa wystąpi podczas Lubelskiego Forum Gospodarczego

Burmistrz Nałęczowa wystąpi podczas Lubelskiego Forum Gospodarczego
Print Friendly, PDF & Email
Rozpoczęło się Lubelskie Forum Gospodarcze.

Misją Forum jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych.

Cel strategiczny zakłada, iż efektem Forum będą praktyczne wnioski i rekomendacje do działań legislacyjnych, jak i innych programów wsparcia makroregionu lubelskiego i szerzej „Polski Wschodniej” (z uwagi na podobne uwarunkowania historyczne i rozwojowe oraz problemy ekonomiczne i społeczne).

Cele operacyjne to identyfikowanie barier rozwojowych Polski Wschodniej; identyfikowanie specyficznych problemów rozwoju województwa lubelskiego; formułowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych oraz wypracowanie swoistej platformy środowisk biznesu, samorządu i nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy na rzecz wsparcia procesów rozwojowych makroregionu lubelskiego i Polski Wschodniej.

PROGRAM FORUM

Część I

9:00 – 10:00 – Rejestracja Uczestników Forum

10:00-10:15 – Otwarcie FORUM i powitanie gości

 • Wystąpienie Pani Teresy Bogackiej, Kanclerz WSEI

 Wystąpienia Gości

10:15-10:45 Wystąpienie Pana Jarosława Gowina -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – “Rola Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w kreowaniu nowego ładu gospodarczego Polski”

 10:45-11:05 Wystąpienie władz

 • Wystąpienie Pana Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego
 • Wystąpienie Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Wystąpienie Pana Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin

11:05-11:20 – Pytania uczestników

11:20-11:40 – Nadanie tytułu Profesora Honoris Causa WSEI

 • Nadanie tytułu Profesora Honoris Causa  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Panu dr. inż. Jerzemu Kwiecińskiemu – Wiceprezesowi Banku Pekao S.A.

11:40-11:50 – Wręczenie Tytułu Symbol 2020

 • Wręczenie na ręce Pani Kanclerz Teresy Bogackiej Tytułu Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020 – nagrody przyznawanej przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej” jako wyrazu docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć.

11:50-12:10 – Wprowadzenie w tematykę paneli dyskusyjnych – dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI

12:15 – Konferencja prasowa dr. Jarosława Gowina -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

12:10 – 13:00 PRZERWA KAWOWA

Część II – Panele dyskusyjne

13:00 – 15:30

Panel I: SPRAWY GOSPODARCZE – moderator prof. dr hab. Andrzej Kidyba

13:00

 1. Sektor MŚP jako największa siła regionu
  • Specyfika rozwoju przedsiębiorczości w makroregionie lubelskim (firmy rodzinne siłą regionu).
  • Narzędzia i sposoby wsparcia inwestycji w Województwie Lubelskim.
  • Perspektywy rozwoju sektora MŚP w makroregionie.

 Prelegenci:

  • dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
  • Paweł Kolczyński – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu
  • dr Mariusz Filipek – Prezes Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
  • Grzegorz Płatek – Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Krzysztof Hetman – Deputowany do Parlamentu Europejskiego
  • Zbigniew Bednarski – Dyrektor, Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec ARP
  • Stanisław Więch – Prezes, Cewar Więch Spółka Komandytowa

14:00

 1. Rola start-up w rozwoju regionu
  • Bariery rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości (start-upy, spin-offy) – jak efektywnie rozwijać przedsiębiorczość akademicką i komercjalizować badania naukowe.
  • Jakie zmiany potrzebuje rynek start-upów, aby poprawić wskaźnik przetrwania i tworzyć efektywne miejsca pracy?

 Prelegenci:

  • prof. Andrzej Stanisławek – Przewodniczący Rady, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin
  • Marcin Seniuk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu
  • Mateusz Toruń – Wiceprezes, Prevlly Sp. z O.O.
  • dr hab. Tomasz Rymarczyk – Profesor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Tomasz Szumowski – Członek Zarządu – Lubelski Park Naukowo Technologiczny
  • Karolina Boner – Prezes, Vocaly Pro Sp. z o. o.

15:00

 1. Innowacje i ich rola w gospodarce
  • Nowoczesne usługi i cyfryzacja biznesu szansą rozwoju makroregionu lubelskiego i Polski Wschodniej.
  • Odnawialne Źródła Energii – „zielona gospodarka” – szansą dla Polski Wschodniej i makroregionu lubelskiego.
  • Cyfrowe miasto i jego usługi – budowanie przewagi konkurencyjnej i poprawa efektywności życia mieszkańców.

 Prelegenci:

  • Piotr Dytko – Wiceprezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz
  • dr hab. Andrzej Cwynar – Profesor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • dr Beata Lubos – Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • dr Jacek Szczot – Prezes Fundacji PRO BONO FUTURO
  • Maciej Maniecki – Prezes, Medical Inventi S.A.

13:00 – 15:30

Panel II: SPRAWY SPOŁECZNE – moderator dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI

 13:00

 Przemysł Czasu Wolnego: Przemysł Kreatywny i Rekreacyjny

  • Przemysł czasu wolnego – turystyka jako obszar nowych miejsc pracy i wzrostu zamożności Polski Wschodniej.
  • Agroturystyka jako przemysł czasu wolnego sposobem aktywizacji społeczno – gospodarczej gmin wiejskich makroregionu lubelskiego.

 Prelegenci:

  • Rafał Szlachta – Prezes, Polska Organizacji Turystyczna
  • Artur Rumiński – Sekretarz, Powiat Lubelski
  • Marzena Strok-Sadło – Sekretarz, Klaster Lubelska Medycyna
  • Grzegorz Orzełowski – Dyrektor, Arche Hotels
  • Wiesław Pardyka – Burmistrz Nałęczowa
  • dr Jan Zawadka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

14:00

 1. Rynek pracy i jego specyfika
  • Niestandardowe formy wsparcia młodych na rynku pracy – przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.
  • Rola i znaczenie Urzędów Pracy w aktywizacji lokalnego rynku pracy.
  • Rola i znaczenie samorządu terytorialnego w stymulowaniu procesów przedsiębiorczości i innowacyjności makroregionu lubelskiego.
  • Przedsiębiorczość 50 +. Jak wykorzystać „srebrną gospodarkę” w procesie wzrostu gospodarczego makroregionu lubelskiego i Polski Wschodniej?

Prelegenci:

  • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Katarzyna Kępa – Dyrektor, Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  • Grażyna Gwiazda – Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski – Dyrektor, Główny Urząd Statystyczny w Lublinie
  • dr Marek Białach – Specjalista Rynku pracy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

15:00

 1. Szkolnictwo zawodowe i jego rola w budowaniu dobrobytu społecznego
  • Kształcenie innowacyjne na potrzeby rynku pracy.
  • Szkolnictwo zawodowe jako powrót do równowagi w strukturze kształcenia oraz forma walki z patologiami wśród młodzieży.

Prelegenci:

  • dr Mariusz Paździor – Prorektor ds. kształcenia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Grzegorz Walter – Komendant Główny, Ochotnicze Hufce Pracy
  • dr hab. Józef Zając – Senator RP, PWSZ w Chełmie
  • dr Adam Balicki – Dyrektor, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
  • Marian Klimczak – Dyrektor, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

15:30 – 16:00

Podsumowanie Forum

Zachęcamy do uczestnictwa wydarzeniu za pośrednictwem linku:
oraz do śledzenia, od godz. 13:00, przebiegu panelu dyskusyjnego z udziałem Burmistrza Nałęczowa: https://www.youtube.com/watch?v=hHhx8DAynD0
Program konferencji dostępny jest na stronie: