Termomodernizacja budynku SPZOZ

Termomodernizacja budynku SPZOZ
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Nałęczowie”.

            Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Nałęczów dzięki kompleksowej termomodernizacji budynku SPZOZ w Nałęczowie przy ul. Kolejowej 7.


źródło: http://naleczowdomy.pl

            Zakres prac obejmuje: montaż kolektorów słonecznych i klimatyzacji, wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, gruntowne odnowienie kotłowni na gaz wraz z automatyką, a także roboty związane z dociepleniem przyziemia, dachu, ścian nadziemnych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

            Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia dostępności mieszkańców Gminy do nowoczesnej infrastruktury użytkowej. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne pozwolą na ograniczenie strat ciepła, wpływając na znaczną redukcję kosztów ogrzewania. Docieplenie i uszczelnienie obiektu rozwiąże problem dyskomfortu cieplnego, odczuwanego przez jego użytkowników. Realizacja inwestycji przyczyni się zatem do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy, a dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z konwencjonalnych źródeł ciepła, wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu: 2 419 765, 41 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 535 788, 49 zł
Wartość unijnego dofinansowania: 1 180 084,94  zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-02-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-28

            Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

05 Lip 2019

Rusza termomodernizacja budynku SP ZOZ

Opublikowane przez Gmina Nałęczów

Informujemy, że w dniu 05.07.2019 r. podpisana została umowa na wykonawstwo kompleksowej termomodernizacji budynku SPZOZ przy ul. Kolejowej w Nałęczowie. Wykonawcą  inwestycji została firma Wytwórnia Materiałów Budowlanych GMS Sp. j. Jarosław Gołda & Wojciech Mąka ze Starachowic.