Rusza przetarg na budowę łącznika pomiędzy ul. Piaskową i Spacerową w Nałęczowie

Rusza przetarg na budowę łącznika pomiędzy ul. Piaskową i Spacerową w Nałęczowie
Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej drogi gminnej w miejscowości Charz A, gmina Nałęczów od km 0+000 do km 0+260,7.

Inwestycja warta jest 819 614, 15 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z chodnikiem usytuowanym po stronie prawej i zjazdami do posesji.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest pod adresem:

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&p1=szczegoly&p2=70456