Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Regulamin wraz z niezbędnymi formularzami jest również dostępny poniżej:

Regulamin wraz z załącznikami

Zał._nr_1_do_Uchwały_(zał._nr_1_do_Regulaminu)-Zgłoszenie_lokalizacji

Zał. nr 2 do Uchwały (zał. nr 1a do Regulaminu) – Oświadczenie – brak sprzeciwu

Zał. nr 3 do Uchwały (zał. nr 2a do Regulaminu) – Demontaż zgodnie z przepisami

Zał. nr 4 do Uchwały (zał. nr 3a do Regulaminu) – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi

http://https://naleczow.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-zgloszen-na-usuwanie-azbestu-3/regulamin-tekst-jednolity-21-04-2020-z-zalaczikami/

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Informacje na temat naboru dostępne są też na facebooku:

https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu