ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ INWESTYCJĘ DROGOWĄ

ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ INWESTYCJĘ DROGOWĄ
Print Friendly, PDF & Email

226 177, 00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskała Gmina Nałęczów na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Piotrowice od km 0+013 do km 0+357,90.

Burmistrz Nałęczowa podpisał właśnie umowę z wykonawcą zadania.

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację istniejącej nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz obustronne umocnienie skarp.

Wartość całkowita przebudowy drogi to blisko 377 tys. zł

TO JEDNAK NIE KONIEC GMINNYCH INWESTYCJI W POPRAWĘ STANU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ❗️

Gmina pozyskała również dofinansowanie na budowę drogi, łączącej ul. Spacerową i ul. Piaskową w Nałęczowie, której wartość to ponad 819 tys. Trwają procedury związane z ogłoszeniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu. O postępach w realizacji zadania będziemy Państwa informować.