Rozbudowa drogi gminnej  w miejscowości Sadurki od km 0 + 002,80 do km 0 + 800

Print Friendly, PDF & Email

Nałęczów, 21.12.2023 r.

Rozbudowa drogi gminnej  w miejscowości Sadurki od km 0 + 002,80 do km 0 + 800

W grudniu 2023 r. zgodnie z planem zakończyła się realizacja inwestycji dotyczącej budowy odcinka drogi  w Sadurkach o długości ok. 0,8 km z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2205L Garbów – Ożarów – Sadurki.

Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 802 063,70 zł, co stanowi ok. 65% kosztów poniesionych na realizację zadania.

 

 Nałęczów, 14.08.2023 r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy dofinansowania  zawartej z Wojewodą Lubelskim w dniu 26.06.2023 r

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2205L Garbów – Ożarów – Sadurki. Droga będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, o szerokości pasa ruchu 3,5 m, z utwardzonymi poboczami dwustronnymi o szerokości 0,75 m.

Zadanie podwyższy  jakość połączeń komunikacyjnych gminy. Dzięki poprawie parametrów technicznych drogi nastąpi zwiększenie dostępności mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury drogowej, a także poprawi się bezpieczeństwo użytkowników.

Długość drogi: 797 mb.

W dniu 7 sierpnia 2023 r. została podpisana z wykonawcą umowa na rozbudowę drogi gminnej  w miejscowości Sadurki.

Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1 241 911,01 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 802 063,70 zł