Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Print Friendly, PDF & Email

Gminny Program Rewitalizacji 2023-2030

W związku z uprawomocnieniem się Uchwały nr LXVI/401/23 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nałęczów oraz przyjęciem w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030 zapraszamy mieszkańców Gminy Nałęczów, przedsiębiorców, organizacje społeczne (stowarzyszenia, KGW, fundacje itp.) oraz gminne jednostki organizacyjne (MOPS, NOK, szkoły itp.) do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez wypełnienie KARTY PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO w ramach opracowania Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje:

 • Obszar I (miasto Nałęczów) obejmujący:
 1. Obszar I Miasta Nałęczów, w skład którego wchodzą:
 • Obręb Kolonia Nałęczów: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Kombatantów, Słoneczna
  i część ul. Kamieniak (1 zabudowa),
 • Obręb Miasto Nałęczów: Bartosza Głowackiego, ul. Zygmunta Chmielewskiego, ul. Wacława Lasockiego, ul. Różana, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Andrzeja Struga, ul. Michała Elwira Andriollego, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Armatnia Góra, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego, ul. Jana Witkiewicza, ul. Pałuby, ul. 1-go Maja, Stanisława Małachowskiego, Al. Grabowa, Al. Kasztanowa, ul. Fryderyka Chopina, ul. Michała Górskiego, ul. Przesmyk,                                   ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ewy Szelburg- Zarembiny, ul. Bolesława Prusa, ul. Lipowa, ul. Brzozy,                      ul. Klonowa, ul. Tadeusza Sołdka, część ul. Kolejowej (zabudowania po lewej stronie ulicy), część                   ul. Głębocznica do skrzyżowania z ul. Pałuby (zabudowania po prawej stronie ulicy), część ul. Leśna,
 • Obręb Bochotnica:   Graniczna,  ul.  Polna,  ul.  Bochotnica,  część  ul.  Heleny i Kazimierza Dulębów (bez trzech ostatnich zabudowań), część ul. Wojciechowskiej;
 1. Obszar IV Miasta Nałęczów, w skład którego wchodzą:
 • Obręb Miasto Nałęczów: ul. Partyzantów, ul. Fortunata Nowickiego, Modrzewiowa, ul. Faustyny Morzyckiej, ul. Maria Świtalska, część ul. Kolejowej (zabudowa po prawej stronie ulicy), część Głębocznica (zabudowa po lewej stronie ulicy);
 • Obszar II: Czesławice
 • Obszar III: Bronice – Kolonia

 

Wypełniony formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępny w formacie .docx, zamieszczony na stronie naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie w postaci:

 • elektronicznej:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: um@naleczow.pl
 • skrytki ePUAP na adres: /UMNaleczow/Skrytka_ESP
 • papierowej:
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
   24-150 Nałęczów
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
   24-150 Nałęczów pokój nr 13 (sekretariat) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

Karty można składać do 15 września 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji.

 

Wpisanie projektu na listę planowanych przedsięwzięć w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030 umożliwi Gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

Wskazane przez Państwa przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.). Aby przedsięwzięcie mogło zostać zaliczone do podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego