Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
Print Friendly, PDF & Email

Program „Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”

Istnieje ponad 800 polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów. Ich celem jest utrzymywanie osobistych kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami danych regionów. PNWM przygotowała specjalny program skierowany do przedstawicieli wybranych partnerstw, tak aby wesprzeć je w rozwijaniu wymiany młodzieży oraz współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi z młodzieżą.

Partycypacja młodzieży

Miasta, gminy i powiaty są odpowiedzialne za instytucje oświatowe, między innymi za szkoły.   Wspierają także niepubliczne ośrodki pracy z dziećmi i młodzieżą. To na ich szczeblu zapadają decyzje, które mają wpływ na wykształcenie młodych ludzi, ale też na zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w międzynarodową współpracę samorządów. Im szybciej zatem młodzi ludzie włączą się w polsko-niemiecką wymianę, tym autentyczniejsze i trwalsze staną się te kontakty.

Młodzi ludzie zdobywają poprzez kontakt ze swoimi rówieśnikami i ich rodzinami z innego kraju kompetencje, które są szczególnie ważne w zmieniającym się i zglobalizowanym świecie: samoświadomość, pewność siebie w nieznanych sytuacjach i zrozumienie dla drugiego człowieka.

Dlatego też wspólnie z osobami odpowiedzialnymi w gminie lub powiecie za pracę z młodzieżą lub międzynarodowe kontakty PNWM chciałaby opracować sposoby na włączenie polsko-niemieckiej wymiany w działania na rzecz młodzieży i międzynarodową współpracę samorządu.

Etapy programu

Program składa się z trzech etapów:

  1. spotkanie sieciujące w maju 2021 roku w Bremie i indywidualne konsultacje samorządów PNWM przy opracowywaniu planów działania,
  2. realizacja projektów w latach 2021-2022,
  3. spotkanie zamykające jesienią 2022 roku.

Warunki naboru do programu

Do udziału w programie zapraszamy osoby odpowiedzialne za kontakty międzynarodowe lub pracę z młodzieżą w gminie lub powiecie czy też przedstawicieli stowarzyszeń miast partnerskich. Należy zgłosić się razem z niemieckim partnerem. Szczególnie zachęcamy do aplikowania partnerstwa, w ramach których spotkania młodzieży odbywają się rzadko lub wcale nie mają miejsca.

Koszty

  • Opłata za udział w spotkaniu sieciującym wynosi 110 złotych od osoby. Uczestnicy seminarium otrzymają zwrot części kosztów podróży według stawek ryczałtowych PNWM (patrz: kalkulator dotacji PNWM do kosztów podróży). PNWM pokrywa pozostałe koszty seminarium, zakwaterowania i wyżywienia.
  • Koszty ewentualnych spotkań roboczych organizowanych w celu planowania wspólnych działań będą pokrywane przez samorząd i PNWM na zasadzie parytetu. Spotkanie może być zorganizowane również jako spotkanie online.
  • Spotkania młodzieży, praktyki i programy specjalistyczne otrzymają dofinansowanie z PNWM według Wytycznych wspierania PNWM (stawki zryczałtowane podajemy na stronie PNWM pod zakładką „Wnioski“). Wysokość wkładu finansowego samorządu w dany projekt będzie uzależniona od formatu spotkania i ewentualnego pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł.

Termin i formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 roku. Prosimy zgłaszać się za pomocą formularza online

Szczegóły programu znajdują się pod linkiem:

https://pnwm.org/program-spotkania-mlodziezy-w-ramach-polsko-niemieckich-partnerstw-gmin-i-powiatow/