Rusza III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rusza III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Dziś rozpoczyna się III etap konsultacji społecznych dotyczący opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP LOM). Konsultacje potrwają do 26 października. Dotychczas zrealizowane zostały dwa etapy konsultacji, na podstawie których został opracowany SUMP LOM wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Aktualnie rozpoczyna się etap trzeci, podczas którego każdy mieszkaniec LOM może zgłaszać uwagi do gotowego dokumentu.

Formularz uwag online znajduje się pod tym linkiem: https://forms.gle/f5eQKjbYtbasZfEHA

Stacjonarne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 5 października 2022 r.  (środa) w godz. 13:30 -15:00 w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, sala nr 252.

Szczegółowe informacje i materiały znajdą Państwo na stronie: zit.lublin.eu/sump

Gmina Nałęczów wchodzi w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM) jako jedna z 22 gmin.  W skład LOM wchodzą też: Bełżyce, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gmina), Lublin, Łęczna, Mełgiew, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów, Wólka. We współpracę w ramach LOM zaangażowanych jest także 5 powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski oraz świdnicki.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej, obejmująca wszystkie zagadnienia związane z komunikacją na danym obszarze, czyli transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy oraz rowerowy. To strategia długoterminowa, nastawiona na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierająca również plan wdrażania. SUMP ma na celu m.in.: zaproponowanie usprawnienia procesu przemieszczania się w LOM w ramach codziennych podróży mieszkańców, poprzez np. rozwój spójnej infrastruktury rowerowej czy inwestycje w niskoemisyjny i zeroemisyjny transport publiczny. Niezwykle ważne są także kwestie związane z negatywnym oddziaływaniem transportu na środowisko i próbą ograniczenia tego wpływu. Dokument ten ma także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych i wspólnym tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej!