Ogłoszenie o przetargu: Polska Spółka Gazownictwa.

Ogłoszenie o przetargu: Polska Spółka Gazownictwa.
Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie o przetargu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00

OGŁASZA VII PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA:
sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 470/2 o powierzchni 1 270 m2, położonej w Nałęczowie przy ul. Głębocznica 21

Cena wywoławcza wynosi: 521.845,60 zł netto.
Wymagane wadium w wysokości: 26 100,00 zł.
Termin rozstrzygnięcia przetargu: 17.04.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie zbywcy.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl zakładka Nieruchomości i majątek na sprzedaż/ Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości oraz warunków i zasad uczestnictwa w przetargu:

tel. 81/445-21-53, tel. 81/445-22-68, tel. 81/445-22-87
od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Dokument źródłowy do pobrania.