Rekrutacja SP Drzewce

Rekrutacja SP Drzewce
Print Friendly, PDF & Email

W związku z tym, że szkoły pozostają zamknięte, osoby, które nie dopełniły formalności związanych z rekrutacją do Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Drzewcach, proszę o przesłanie stosownych dokumentów w formie elektronicznej na adres : spdrzewce@naleczow.pl. Dokumenty w wersji papierowej dostarczyć będzie można po ponownym otwarciu szkoły.

Z poważaniem,

Dyrektor SP Drzewce

załączniki do pobrania:

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.docx
karta zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.docx
wniosek o przyjęcie dziecka do innych form wychowania przedszkolnego.docx
wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.docx