Ogłoszenie o II spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2019-2023

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Burmistrz Nałęczowa serdecznie zaprasza na drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nałęczów na lata 2019-2023. Spotkanie odbędzie się 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali klubowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, ul. Lipowa 6

Tematyka spotkania obejmować będzie prezentację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Nałęczów, prezentację celów programu, propozycję kierunków działań dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji, finansowanie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także założenia projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych w ramach „Karty projektu rewitalizacyjnego”. Ponadto podczas spotkania planowane są warsztaty z zakresu planowania partycypacyjnego, pozwalające na zidentyfikowanie projektów do realizacji na terenie obszaru rewitalizacji.

W załączniku agenda spotkania.

DOKUMENT