Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

 

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej, do przeprowadzenia, w 2019 roku, otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Informuję, że do dnia 15 lutego 2019 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego zarządzeniem nr 19/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Zgłoszenia przedstawiciela/i do komisji dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów, ul. Lipowa 3, pok. nr 13, w terminie do 15 lutego 2019 r. do godz.10:00.

                                                                                                       

Burmistrz  Nałęczowa

/-/Wiesław Pardyka

Dokument źródłowy

Formularz zgłoszenia