Ogłoszenia Starosty Puławskiego z dnia 18 listopada 2021 r.

Ogłoszenia Starosty Puławskiego z dnia 18 listopada 2021 r.
Print Friendly, PDF & Email

Publikujemy ogłoszenia Starosty Puławskiego z dnia 18.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dla następujących działek:

dz. nr ewid 178/4 w obrębie Drzewce-Kolonia:  ZN.6821.77.2021.SG

dz. nr ewid 258 w obrębie Drzewce-Kolonia: ZN.6821.78.2021.SG

dz. nr ewid 78/1 w obrębie Chruszczów: ZN.6821.79.2021.SG

dz. nr ewid 63 w obrębie Chruszczów-Kolonia: ZN.6821.80.2021.SG