Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania pt. „Teatr Pamięci”

Print Friendly, PDF & Email
 Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI na realizację zadania publicznego pt. „Teatr Pamięci”. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 18 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014500 wew. 21 e-mail: mguzek@naleczow.pl
Do pobrania: