Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii
Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów informuje, że w związku z istnieniem wolnych miejsc w ramach projektu, w dniach od 4 do 8 grudnia można wnosić jeszcze wkład własny i podpisywać umowy na montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę. Kwota wkładu własnego uzależniona jest od liczby paneli instalacji solarnej oraz od mocy pieca. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wizytę w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie (p. 29) w celu weryfikacji spełnienia warunków projektu, ustalenia rodzaju instalacji oraz uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Więcej informacji pod numerem: (81) 50 14 500 (wew. 32).