Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wyróżniony przez Wojewodę Lubelskiego

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 20 listopada 2017 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Podczas uroczystości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie został wyróżniony dyplomem uznania przez Wojewodę Lubelskiego za:

całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć, wspierających podstawową działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie oraz za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych problemów, a także za wykorzystanie aktywnych instrumentów polityki społecznej w pracy z beneficjentami oraz środowiskiem lokalnym.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć stronie: http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/pracownicy-socjalni-mieli-swoje-%C5%9Bwi%C4%99