Odnawialne źródła energii – nowy nabór

Print Friendly, PDF & Email

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Nałęczów zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej lub kotła na biomasę do składania ankiet doboru instalacji wraz z deklaracją udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, p. 28 w terminie do 10 czerwca 2019r.

Fotowoltaika

Kocioł na biomasę

Kolektory słoneczne